ต่อเติมหน้าบ้าน

ต่อเติมหน้าบ้าน เป็นการแก้ปัญหาการใช้พื้นที่ซึ่งเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกตัวบ้าน ส่วนใหญ่ที่นิยมทำกันก็คือ การต่อเติมหลังคาเพื่อทำที่จอดรถ โดยเฉพาะหมู่บ้านจัดสรรที่มักถูกออกแบบมาให้มีพื้นที่หน้าบ้านเป็นที่จอดรถแต่ไม่มีหลังคาคลุม หรือมีเพียงบางส่วน การต่อเติมหน้าบ้านด้วยการใส่หลังคาคลุมลงไปเพื่อ

ต่อเติมหน้าบ้าน

การดูแลรักษารถยนต์ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่เลือกทำ ซึ่งมักใช้โครงสร้างเหล็กเพราะสะดวกรวดเร็วและออกแบบได้หลายรูปทรง อย่างไรก็ดี ต้องพิจารณาโครงสร้างพื้นประกอบด้วยว่ามีเสาเข็มรองรับหรือไม่ เพราะการลงเสาเข็มจะช่วยทำให้พื้นรับน้ำหนักโครงสร้างหลังคาได้ดีขึ้น ในขณะที่บางรายก็ทำพื้นบริเวณที่จอดรถเพิ่มเติมโดยใช้คอนกรีตเสริมเหล็กบนคาน