ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน คือคำที่สื่อให้คนเข้าใจง่าย ๆ มีความหมายเกี่ยวกับการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงรูปทรง แบบ หรือโครงสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวบ้านเดิมที่ก่อสร้างไว้แล้ว เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ถูกระบุไว้ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ถือเป็นทางเลือกสำคัญในการจัดการเพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่พักอาศัยอย่างคุ้มค่า ปลอดภัย และใช้ระยะเวลาไม่นาน

แทนที่จะต้องใช้งบประมาณไปกับการซื้อบ้านหลังใหม่ ซึ่งโดยทั่วไปคนมักนิยมต่อเติมบ้านกันใน 4 ลักษณะ คือ ต่อเติมหน้าบ้านด้วยการใส่หลังคาเพื่อทำที่จอดรถ, ต่อเติมครัวหลังบ้าน, ต่อเติมด้านข้างบ้าน กับอีกลักษณะหนึ่งคือ ต่อเติมภายในพื้นที่ตัวบ้าน เช่น ขยายห้องโดยการทุบผนังออก เป็นต้น