คลังเก็บป้ายกำกับ: ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน รับต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน คือการปรับดัดแปลงหรือต่อเติม เพิ่มลดหรือขยายขอบเขตบางส่วนของบ้านเพื่อมีพื้นที่ใช้สอยได้ตรงกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยมากขึ้น โดยการต่อเติมนั้น อาจเป็นการต่อเติมตั้งแต่เริ่มต้นเช่น การต่อเติมบ้านใหม่ในโครงการ เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นหรือขยายขนาดบางส่วนของบ้าน จนไปถึงการต่อเติมบ้านเดิมที่อาศัยอยู่แล้วให้ตรงความต้องการในการใช้สอยมากขึ้น อาจต่อเติมบางส่วน จนไปถึงต่อเติมแบบเพิ่มจำนวนชั้นก็ได้ ต่อเติมบ้านนั้น สิ่งที่ควรคำนึงถึงอย่างแรกๆเลยคือ ความต้องการในการต่อเติมปรับปรุงและวงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง โดยสามารถเขียนความต้องการในการต่อเติมรวมถึงซ่อมแซม ให้ผู้รับเหมาได้พิจารณาในการกำหนดราคาค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก่อน เช่นการขยายห้องครัว อาจมีการทำงานตั้งแต่ทุบกำแพงเดิม ลงรากฐาน(เสาเข็มเพิ่ม) อาจมีค่าใช้จ่ายในการทำหลังคาบางส่วน(ส่วนขยาย) นอกจากนั้นยังมีค่าปูพื้น และเมื่อได้พูดคุยกันอาจมีการแนะนำการก่อชั้นวาง(เค้าเตอร์) แทนการไปซื้อชุดครัวสำเร็จรูปเป็นต้น เมื่อสอบถามราคาค่าก่อสร้างและตกลงจะทำแล้ว รับต่อเติมบ้าน ในบางครั้งยังต้องมีการไปขออนุญาตกับเจ้าพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน จึงสามารถทำการต่อเติมได้  โดยกรณีที่มีการต่อเติมบ้านครอบคลุมพื้นที่ 5 ตารางเมตรขึ้นไป หรือมีการเพิ่มหรือลดจำนวนเสา หรือคาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้บ้านมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการขออนุญาตนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรนัก แต่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าต่อเติมนั้นจะทำให้บ้านปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย การเลือกผู้รับเหมาและราคา ต่อเติมบ้าน นั้นในการปรับปรุงบ้านนั้นสามารถใช้วิธีคำนวณง่ายๆได้เช่นกรณีเลือกจ่ายผู้รับเหมาแบบจ่ายเฉพาะค่าแรง ส่วนวัสดุอุปกรณ์จัดการซื้อเอง ซึ่งวิธีนี้อาจมีการกำหนดว่าชั่วโมงการทำงานต่อวันเท่าไรหรือในขอบเขตของงานใช้ระยะเวลาเท่าไร หรืออาจเหมาทั้งหมดเพื่อให้สะดวกกับผู้รับเหมาก็ได้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน รับต่อเติมบ้าน ช่างต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน คือพฤติกรรมส่วนใหญ่ของผู้คนโดยทั่วไปแล้ว เมื่อมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น หรือมีปริมาณสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น หรือต้องการสัมผัสกับสิ่งใหม่ ๆ ที่เพิ่มเติม หรือต้องการใช้สอยพื้นที่ด้วยจุดประสงค์ของความจำเป็น  ต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยก็มักเป็นอีกทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียว โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่กำลังมีความต้องการอยากได้บ้านใหม่ แต่ค้นพบว่าการยกระดับที่อยู่อาศัยเดิมให้มีความน่าอยู่ น่าอภิรมย์ยิ่งขึ้น ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าการหาซื้อบ้านหลังใหม่ ในทำเลที่ต่างออกไป และยังคงได้อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความผูกพัน รวมถึงบางกรณียังช่วยประหยัดงบประมาณ หรือแม้กระทั่งยังอาจจะได้ปริมาณพื้นที่รวม ของพื้นที่ใช้สอยที่ผนวกกับบ้านเดิม รวมแล้วมากกว่าแผนซื้อบ้านหลังใหม่อีกด้วย ต่อเติมบ้านคืออะไร การต่อเติมบ้าน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร คำว่า “ต่อเติม” จะใช้เป็นคำว่า “ดัดแปลง” ซึ่งมีความหมายว่า “การเปลี่ยนแปลง การต่อเติม  การเพิ่ม-ลด หรือการขยายเพิ่มเติมทั้งลักษณะ รูปทรง ขอบเขต สัดส่วน น้ำหนัก ไปจนถึงเนื้อที่ของโครงสร้างอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในอาคาร ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วมีความแตกต่างและผิดไปจากเดิม” … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ต่อเติมบ้าน ช่างต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน รับต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน อย่างที่ทราบกันดีว่าก่อนต่อเติมที่ดี  ควรมีการคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายให้ถูกต้องเสียก่อน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดตามมา และนำไปสู่บทลงโทษทั้งจำคุก เสียค่าปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ หากย้อนความภายหลังแล้วพบว่ามีการลักลอบต่อเติม โดยไม่ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทราบไว้ล่วงหน้า ไปจนถึงเมื่อตรวจสอบแล้วพบเห็นมีการต่อเติมที่ผิดต่อข้อกฎหมาย ปรากฏอยู่อย่างชัดเจน ก็ต้องมีการรื้อแก้ไขกันใหม่  แต่อย่างไรก็ตาม การต่อเติมบ้าน ก็ไม่ได้มีเพียงกฎหมายอย่างเดียวที่ต้องพึงระวัง เพราะยังมีปัจจัยอื่น ๆ ด้วยเช่นกันที่เจ้าของบ้านควรรับทราบเอาไว้เพื่อไม่ให้มีปัญหาใหญ่ตามมาในภายหลัง เรื่องควรรู้ก่อนต่อเติมบ้าน 1.ความลงตัวของดีไซน์บ้าน แน่นอนว่าดีไซน์บ้านในแต่ละหลังนั้น ล้วนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ตามการออกแบบของสถาปนิกที่กำหนดไว้แล้วอย่างลงตัว เพราะฉะนั้นการต่อเติมเพิ่มเติมในภายหลังควรจะมีการ วางแผน และออกแบบมาให้เข้ากับบ้านหลังเดิมได้อย่างเหมาะสม ไม่ใช่ว่ามัวแต่คำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยจนเมื่อทำเสร็จออกมาแล้ว รูปลักษณ์ของบ้านเก่ากับบ้านใหม่มีการตัดกันอย่างชัดเจน ซึ่งถ้าผลลัพธ์ออกมาแล้วทำให้บ้านดูไม่สวยงาม ก็จะส่งผลให้โอกาสการขายบ้านเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น หากต้องการจะย้ายถิ่นฐาน 2.โครงสร้างของอาคารการต่อเติมดัดแปลงบ้านไม่ใช่ว่าจะสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามใจชอบ เพราะทุก ๆ กระบวนการล้วนต้องดำเนินไปตามโครงสร้างความเป็นจริงของบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้บ้านมีโครงสร้างที่ทรุดโทรมลงและนำไปสู่การพังทลายในเวลาต่อมา ยกตัวอย่างเช่น การยกระดับจากบ้าน 1 ชั้นไปเป็นบ้าน 2 ชั้น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน รับต่อเติมบ้าน ช่างต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน ไม่ว่าใครหากเป็นไปได้ ก็ล้วนอยากจะต่อเติมเพิ่ม ให้ที่อยู่อาศัยของตนมีความน่าอยู่มากขึ้น เพราะการที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว่าเดิม ย่อมเป็นเรื่องดีสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันในบ้านของเรา ต่อการทำกิจวัตรต่าง ๆ ที่สามารถทำได้เต็มที่มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการต่อเติมก็จำเป็นต้องใช้งบประมาณ ซึ่งแบบการต่อเติมบางลักษณะก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นหากคิดจะทำแล้วก็ต้องทำให้ออกมาดีไปเลย โดยไม่ต้องกังวลหรือประสบกับปัญหาที่อาจตามมาในภายหลังอย่างไม่คาดคิดได้ ลักษณะต่อเติมบ้านที่ดี มีด้วยกันดังต่อไปนี้ 1.การรับต่อเติมบ้าน โดยคำนึงถึงโครงสร้างเป็นหลัก การต่อเติมไม่ว่าจะทำเพื่ออะไรก็ตาม หากไม่ได้มีจุดประสงค์ในการซ่อมแซมหรือยกระดับโครงสร้างของอาคารโดยตรง ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเข้าไปแทรกแซงหรือแก้ไขในส่วนที่มีไว้สำหรับรับน้ำหนัก ไม่ว่าจะ เสา หรือ คานรับ เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้อย่างไม่ถูกต้อง ก็อาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของอาคารในภายหลังได้  รวมไปถึงการต่อเติมห้องในบริเวณชั้นบน ที่การต่อเติมนั้นจะต้องคำนึงถึงความสามารถ สำหรับการรับน้ำหนักของโครงสร้างด้วย เพราะจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับเสาและคาน ทางที่ดีหากไม่จำเป็นควรเปลี่ยนมาต่อเติมในบริเวณชั้นล่างแทนจะดีที่สุด ( นอกเสียจากจะเป็นโครงสร้างที่ออกแบบมาให้รองรับไว้อยู่แล้ว ) 2.ต่อเติมบ้านตามหลักฮวงจุ้ย สำหรับผู้ที่มีความเชื่อในศาสตร์ฮวงจุ้ย  ซึ่ง ศาสตร์ฮวงจุ้ย เชื่อกันว่าเป็นศาสตร์ที่ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต ทั้ง เพิ่มพลังบวก ขจัดพลังด้านลบ รวมถึงช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่เจ้าของบ้านในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ต่อเติมบ้าน | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น