คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ต่อเติมบ้าน รับต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน คือการปรับดัดแปลงหรือต่อเติม เพิ่มลดหรือขยายขอบเขตบางส่วนของบ้านเพื่อมีพื้นที่ใช้สอยได้ตรงกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยมากขึ้น โดยการต่อเติมนั้น อาจเป็นการต่อเติมตั้งแต่เริ่มต้นเช่น การต่อเติมบ้านใหม่ในโครงการ เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นหรือขยายขนาดบางส่วนของบ้าน จนไปถึงการต่อเติมบ้านเดิมที่อาศัยอยู่แล้วให้ตรงความต้องการในการใช้สอยมากขึ้น อาจต่อเติมบางส่วน จนไปถึงต่อเติมแบบเพิ่มจำนวนชั้นก็ได้ ต่อเติมบ้านนั้น สิ่งที่ควรคำนึงถึงอย่างแรกๆเลยคือ ความต้องการในการต่อเติมปรับปรุงและวงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง โดยสามารถเขียนความต้องการในการต่อเติมรวมถึงซ่อมแซม ให้ผู้รับเหมาได้พิจารณาในการกำหนดราคาค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก่อน เช่นการขยายห้องครัว อาจมีการทำงานตั้งแต่ทุบกำแพงเดิม ลงรากฐาน(เสาเข็มเพิ่ม) อาจมีค่าใช้จ่ายในการทำหลังคาบางส่วน(ส่วนขยาย) นอกจากนั้นยังมีค่าปูพื้น และเมื่อได้พูดคุยกันอาจมีการแนะนำการก่อชั้นวาง(เค้าเตอร์) แทนการไปซื้อชุดครัวสำเร็จรูปเป็นต้น เมื่อสอบถามราคาค่าก่อสร้างและตกลงจะทำแล้ว รับต่อเติมบ้าน ในบางครั้งยังต้องมีการไปขออนุญาตกับเจ้าพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน จึงสามารถทำการต่อเติมได้  โดยกรณีที่มีการต่อเติมบ้านครอบคลุมพื้นที่ 5 ตารางเมตรขึ้นไป หรือมีการเพิ่มหรือลดจำนวนเสา หรือคาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้บ้านมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการขออนุญาตนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรนัก แต่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าต่อเติมนั้นจะทำให้บ้านปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย การเลือกผู้รับเหมาและราคา ต่อเติมบ้าน นั้นในการปรับปรุงบ้านนั้นสามารถใช้วิธีคำนวณง่ายๆได้เช่นกรณีเลือกจ่ายผู้รับเหมาแบบจ่ายเฉพาะค่าแรง ส่วนวัสดุอุปกรณ์จัดการซื้อเอง ซึ่งวิธีนี้อาจมีการกำหนดว่าชั่วโมงการทำงานต่อวันเท่าไรหรือในขอบเขตของงานใช้ระยะเวลาเท่าไร หรืออาจเหมาทั้งหมดเพื่อให้สะดวกกับผู้รับเหมาก็ได้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน รับต่อเติมบ้าน ช่างต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน คือพฤติกรรมส่วนใหญ่ของผู้คนโดยทั่วไปแล้ว เมื่อมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น หรือมีปริมาณสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น หรือต้องการสัมผัสกับสิ่งใหม่ ๆ ที่เพิ่มเติม หรือต้องการใช้สอยพื้นที่ด้วยจุดประสงค์ของความจำเป็น  ต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยก็มักเป็นอีกทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียว โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่กำลังมีความต้องการอยากได้บ้านใหม่ แต่ค้นพบว่าการยกระดับที่อยู่อาศัยเดิมให้มีความน่าอยู่ น่าอภิรมย์ยิ่งขึ้น ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าการหาซื้อบ้านหลังใหม่ ในทำเลที่ต่างออกไป และยังคงได้อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความผูกพัน รวมถึงบางกรณียังช่วยประหยัดงบประมาณ หรือแม้กระทั่งยังอาจจะได้ปริมาณพื้นที่รวม ของพื้นที่ใช้สอยที่ผนวกกับบ้านเดิม รวมแล้วมากกว่าแผนซื้อบ้านหลังใหม่อีกด้วย ต่อเติมบ้านคืออะไร การต่อเติมบ้าน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร คำว่า “ต่อเติม” จะใช้เป็นคำว่า “ดัดแปลง” ซึ่งมีความหมายว่า “การเปลี่ยนแปลง การต่อเติม  การเพิ่ม-ลด หรือการขยายเพิ่มเติมทั้งลักษณะ รูปทรง ขอบเขต สัดส่วน น้ำหนัก ไปจนถึงเนื้อที่ของโครงสร้างอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในอาคาร ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วมีความแตกต่างและผิดไปจากเดิม” … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ต่อเติมบ้าน ช่างต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน รับต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน อย่างที่ทราบกันดีว่าก่อนต่อเติมที่ดี  ควรมีการคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายให้ถูกต้องเสียก่อน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดตามมา และนำไปสู่บทลงโทษทั้งจำคุก เสียค่าปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ หากย้อนความภายหลังแล้วพบว่ามีการลักลอบต่อเติม โดยไม่ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทราบไว้ล่วงหน้า ไปจนถึงเมื่อตรวจสอบแล้วพบเห็นมีการต่อเติมที่ผิดต่อข้อกฎหมาย ปรากฏอยู่อย่างชัดเจน ก็ต้องมีการรื้อแก้ไขกันใหม่  แต่อย่างไรก็ตาม การต่อเติมบ้าน ก็ไม่ได้มีเพียงกฎหมายอย่างเดียวที่ต้องพึงระวัง เพราะยังมีปัจจัยอื่น ๆ ด้วยเช่นกันที่เจ้าของบ้านควรรับทราบเอาไว้เพื่อไม่ให้มีปัญหาใหญ่ตามมาในภายหลัง เรื่องควรรู้ก่อนต่อเติมบ้าน 1.ความลงตัวของดีไซน์บ้าน แน่นอนว่าดีไซน์บ้านในแต่ละหลังนั้น ล้วนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ตามการออกแบบของสถาปนิกที่กำหนดไว้แล้วอย่างลงตัว เพราะฉะนั้นการต่อเติมเพิ่มเติมในภายหลังควรจะมีการ วางแผน และออกแบบมาให้เข้ากับบ้านหลังเดิมได้อย่างเหมาะสม ไม่ใช่ว่ามัวแต่คำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยจนเมื่อทำเสร็จออกมาแล้ว รูปลักษณ์ของบ้านเก่ากับบ้านใหม่มีการตัดกันอย่างชัดเจน ซึ่งถ้าผลลัพธ์ออกมาแล้วทำให้บ้านดูไม่สวยงาม ก็จะส่งผลให้โอกาสการขายบ้านเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น หากต้องการจะย้ายถิ่นฐาน 2.โครงสร้างของอาคารการต่อเติมดัดแปลงบ้านไม่ใช่ว่าจะสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามใจชอบ เพราะทุก ๆ กระบวนการล้วนต้องดำเนินไปตามโครงสร้างความเป็นจริงของบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้บ้านมีโครงสร้างที่ทรุดโทรมลงและนำไปสู่การพังทลายในเวลาต่อมา ยกตัวอย่างเช่น การยกระดับจากบ้าน 1 ชั้นไปเป็นบ้าน 2 ชั้น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ต่อเติมบ้าน รับต่อเติมบ้าน ช่างต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน สำหรับผู้ที่อยู่บ้านหลังเดิมไปนาน ๆ และรู้สึกอยากจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกใหม่ ๆ ให้กับการอยู่อาศัยภายในตัวบ้าน ต่อเติมนับเป็นทางเลือกที่ดี รองรับได้หลากหลายจุดประสงค์ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่อยากจะเปลี่ยนทั้งลุค และบรรยากาศใหม่ให้กับตัวบ้านหลังเก่า หรือต้องการให้สามารถใช้สอยพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการหาแนวทางเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของความนิยม ก็จะมีส่วนช่วยให้เกิดไอเดียและเชื่อมโยงกับความต้องการได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่ารูปแบบที่ผู้คนพากันนิยมทำกันนั้น ย่อมที่จะได้ผ่านบทพิสูจน์มาแล้วว่า เป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์และมีข้อดีอันน่าสนใจ ต่อเติมบ้านที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 1.ต่อเติมหลังบ้าน นับเป็นการต่อเติมบ้านอย่างแรกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด  โดยเฉพาะในกลุ่มบ้านจัดสรรซึ่งมีห้องครัวอยู่ภายในบ้าน แต่ตามการใช้งานในความเป็นจริงแล้ว การนำห้องครัวไว้ภายในบ้านดูจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นัก เนื่องจากคราบน้ำมันจะเกาะไปทั่วห้อง รวมถึงยังอาจส่งกลิ่นเหม็นกระจายไปทั่วบ้านด้วย และด้วยเหตุนี้บ้านหลาย ๆ หลัง จึงนิยมต่อเติมพื้นที่หลังบ้านเพื่อทำเป็นห้องครัวสำหรับทำกับข้าว เพื่อให้สามารถประกอบอาหารได้อย่างสะดวกคล่องตัว และแน่นอนว่ามักจะตามมาด้วยรสชาติอาหารที่ดี ถึงรสถึงเครื่องนั่นเอง 2.ต่อเติมข้างบ้าน เป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่มีบ้านหลังเล็ก และต้องการขยายพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเพิ่ม โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นการแต่งเติมขยายพื้นที่จากห้องรับแขกในด้านหน้าไปยังด้านข้าง เพื่อให้บ้านดูมีความกว้างมากขึ้น อีกทั้งในพื้นที่ของห้องรับแขกยังเป็นส่วนที่ใช้สอยได้หลากหลาย และยังรองรับกรณีเมื่อมีแขกมาเยี่ยมบ้านหลายคนได้อีกด้วย 3.ต่อเติมหน้าบ้าน บางครั้งแม้พื้นที่หน้าบ้านจะดูโล่ง ๆ ไม่น่ามีอะไรให้แต่งเติม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ต่อเติมบ้าน ช่างต่อเติมบ้าน รับต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน คุณเคยเดินทางผ่านเขตก่อสร้างที่มีต่อเติมบ้านหรืออาคาร แล้วเกิดสงสัยไหมว่าเพราะเหตุใดพวกเขาจึงทำอย่างนั้น  บ้านบางหลังต่อเติมและปรับปรุงความแข็งแรงซ่อมแซม แต่ทว่าบ้านบางหลังก็ยังอยู่ในสภาพที่ดี หรือดูยังทนทานใช้งานได้อีกนานหลายสิบปี ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แล้วเหตุใดเจ้าของบ้านจึงต้องการที่จะควักเงินลงทุนมาใช้จ่ายกับเรื่องเหล่านี้ โดยเราจะพาคุณผู้อ่านไปศึกษากันว่า เพราะเหตุใดในบางครั้งเจ้าของบ้านจึงต้องมีการต่อเติมบ้านของตนเอง ซึ่งพวกเขามีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่ แท้ที่จริงแล้วสำหรับวัตถุประสงค์รับต่อเติมบ้านนั้น แต่ละคนก็ล้วนมีเหตุผลที่ต่างกันออกไป และมักเป็นเหตุจำเป็นเสียมากกว่า โดยสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ต่อเติมบ้านมีดังต่อไปนี้ 1.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวบ้าน ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นกับบ้านที่มีอายุมาก ใช้โครงสร้างเดิมมานานตั้งแต่สมัยอดีต จนเมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีก็ทำให้บ้านเกิดความทรุดโทรม หรือบางกรณีอาจเกิดจากภัยธรรมชาติทั้งแผ่นดินไหวและดินทรุด ซึ่งมีผลเสียหายโดยตรงต่อโครงสร้างของบ้าน โดยเฉพาะ กำแพง เสา หรือคาน อันเป็นส่วนที่มีไว้สำหรับรองรับน้ำหนัก หรือแม้ไม่ปรากฏร่องรอยความเสียหายใด ๆ แต่สำหรับการผ่านระยะเวลาใช้งานมานาน ก็มักเป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านเกิดข้อกังวลใจ 2.ต่อเติมเพื่อประกอบการพาณิชย์ มีหลายรายเลยทีเดียวที่ต้องการจะเปลี่ยนบ้านของตน ให้กลายเป็นกึ่งร้านค้าพาณิชย์ เพื่อให้สามารถหารายได้  โดยไม่ต้องไปเช่าที่หรือซื้อพื้นที่อื่นเพิ่ม ไม่ว่าจะทำเป็น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของชำ ฟิตเนส หรือแม้แต่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น