วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระค่าบริการต่อเติมบ้าน
ท่านสามารถชำระค่าบริการได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

วิธีการชำระเงินdd

ช่องทางการชำระเงิน
เงินสด (Cash)
ตู้เอทีเอ็ม (ATM Machine)
ชำระเงินในนาม อดิศักดิ์ สุรังค์ธร

หมายเหตุ:
เมื่อชำระแล้ว โปรดโทรแจ้งวันและเวลาที่โอน มาที่เรา
ติดด่อผู้รับเงิน
โทร. 083-992-8083
อีเมล์ : dqconstruction@hotmail.com