ต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน รับต่อเติมบ้าน ช่างต่อเติมบ้าน

ไม่ว่าใครหากเป็นไปได้ ก็ล้วนอยากจะต่อเติมบ้านเพิ่ม ให้ที่อยู่อาศัยของตนมีความน่าอยู่มากขึ้น เพราะการที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว่าเดิม ย่อมเป็นเรื่องดีสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันในบ้านของเรา ต่อการทำกิจวัตรต่าง ๆ ที่สามารถทำได้เต็มที่มากขึ้น

แต่อย่างไรก็ตามการต่อเติมก็จำเป็นต้องใช้งบประมาณ ซึ่งแบบการต่อเติมบางลักษณะก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นหากคิดจะทำแล้วก็ต้องทำให้ออกมาดีไปเลย โดยไม่ต้องกังวลหรือประสบกับปัญหาที่อาจตามมาในภายหลังอย่างไม่คาดคิดได้

ลักษณะการต่อเติมบ้านที่ดี มีด้วยกันดังต่อไปนี้
1.การรับต่อเติมบ้าน โดยคำนึงถึงโครงสร้างเป็นหลัก การต่อเติมไม่ว่าจะทำเพื่ออะไรก็ตาม หากไม่ได้มีจุดประสงค์ในการซ่อมแซมหรือยกระดับโครงสร้างของอาคารโดยตรง ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเข้าไปแทรกแซงหรือแก้ไขในส่วนที่มีไว้สำหรับรับน้ำหนัก ไม่ว่าจะ เสา หรือ คานรับ เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้อย่างไม่ถูกต้อง ก็อาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของอาคารในภายหลังได้  รวมไปถึงการต่อเติมห้องในบริเวณชั้นบน ที่การต่อเติมนั้นจะต้องคำนึงถึงความสามารถ สำหรับการรับน้ำหนักของโครงสร้างด้วย เพราะจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับเสาและคาน ทางที่ดีหากไม่จำเป็นควรเปลี่ยนมาต่อเติมในบริเวณชั้นล่างแทนจะดีที่สุด ( นอกเสียจากจะเป็นโครงสร้างที่ออกแบบมาให้รองรับไว้อยู่แล้ว )

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

2.การต่อเติมบ้านตามหลักฮวงจุ้ย สำหรับผู้ที่มีความเชื่อในศาสตร์ฮวงจุ้ย  ซึ่ง ศาสตร์ฮวงจุ้ย เชื่อกันว่าเป็นศาสตร์ที่ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต ทั้ง เพิ่มพลังบวก ขจัดพลังด้านลบ รวมถึงช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่เจ้าของบ้านในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ถ้าหากสิ่งนั้น ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ศาสตร์นี้ได้ระบุเอาไว้ การต่อเติมก็เช่นเดียวกัน โดยการต่อเติมบ้านตามหลักฮวงจุ้ยนั้นมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายวิธี เราจึงขอยกตัวอย่างข้อที่น่าสนใจมานำเสนอดังต่อไปนี้

-การเลือกทิศการต่อเติมยื่นไปยังทิศใต้  ช่วยเสริมเกียรติยศและความน่าเคารพนับถือในสังคม

-การเลือกทิศการต่อเติมยื่นไปยังทิศเหนือ  รอดพ้นแคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่าง ๆ ที่เข้ามาในบ้าน

-การเลือกทิศการต่อเติมยื่นไปยังทิศตะวันออก ช่วยเกื้อหนุนการค้าการธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง

-การเลือกทิศการต่อเติมยื่นไปยังทิศตะวันตก – เพิ่มโชคลาภ รวมไปถึงความร่มเย็นเป็นสุขของคนในบ้าน

3.การต่อเติมบ้านให้ถูกกฎหมาย ถือเป็นส่วนที่ เจ้าของบ้านควรจะให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับตัวเจ้าของบ้านเอง ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ปรับ จำคุก ไปจนถึงทั้งจำทั้งปรับเลยทีเดียว นอกจากนี้เมื่อโดนร้องเรียน และเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพบว่ามีความผิดจริง เจ้าของบ้านก็ต้องมาปรับแก้ต่อเติมใหม่ให้ถูกกฎหมาย กลายเป็นเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเพิ่มโดยใช่เหตุ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะต่อเติมบ้านควรศึกษาข้อกฎหมายให้ดีเสียก่อน

TAGS • ต่อเติมบ้าน • รับต่อเติมบ้าน • ช่างต่อเติมบ้าน • รับเหมาต่อเติมบ้าน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ต่อเติมบ้าน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร