ผลงานของเรา

1.ต่อเติมบ้านด้านหลังให้เป็นห้องครัวโครงการ คาซ่าร์ เขตสายไหม กทม.จำนวน 15 หลัง

2.ต่อเติมครัวหลังบ้านโครงการ กัสโต้ เขตดอนเมือง กทม. จำนวน 5 หลัง
3.ต่อเติมข้างบ้านและครัวหลังบ้านโครงการ เดอะพาลาเซตโต้ อ.วังน้อย อยุธยา จำนวน 2หลัง
4.ติดตั้งป้ายหน้าร้านของเงินไชโย เขตภาคอิสานตอนบนจำนวน 50 สาขา
5.ปรับปรุงหน้าร้านและติดตั้งป้ายหน้าร้านของศรีสวัสดิ์ เขตภาคอิสานตอนบน จำนวน 30สาขา
6.และงานต่อเติม-ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย