ต่อเติมบ้าน ช่างต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน เริ่มต้นอย่างไรดี เมื่อท่านตัดสินใจแน่แล้วว่าจะทำการดัดแปลง ซ่อมแซมส่วนใดของบ้าน สิ่งที่ควรพิจารณาต่อไป คือ รูปแบบ ความต้องการว่าจะให้มีลักษณะอย่างไร ความสวยงาม มากน้อยแค่ไหนตามจินตนาการของท่าน รวมทั้งความสามารถทางการเงิน งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการงานต่างๆที่ท่านพอจะรับได้ เพื่อจะให้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดยจะต้องมีการวางแผน

ในการดำเนินการให้เหมาะสม ต่อเติมบ้าน ใช้งบประมาณเท่าไหร่ เป็นสิ่งสำคัญ อันดับต้นๆ ที่ท่านควรพิจารณาก่อนจะตัดสินใจทำ โดยท่านควรจะมีตัวเลข อยู่ในใจว่าต้องการใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งควรจะเป็นจำนวนเงิน ที่สามารถนำออกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ และควรแยกสัดส่วนไว้ต่างหาก ไม่นำไปใช้ปะปนกับค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหลงลืม หรือ เผลอไผลเอาเงินส่วนนี้ไปใช้ในภาระกิจอื่น

กว่าจะรู้ตัว ก็อาจทำให้ท่านเดือดร้อน เกิดปัญหาใหม่ตามมาได้  ต่อเติมบ้าน เมื่อตกลงใจแล้วว่าจะทำการซ่อมแซม ต่อเติม ส่วนใดควรแจ้งผู้รับเหมาของท่านทราบว่าต้องการคุมงบประมาณไว้ที่เท่าไหร่ เพื่อทางผู้รับเหมาจะได้คัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ราคาเหมาะสมนำมาก่อสร้าง ซ่อมแซม รวมถึงระยะเวลาในการทำงาน ควรมีข้อตกลงที่ชัดเจน ในเรื่องการแล้วเสร็จ รวมถึงประเด็นค่าปรับต่างๆ ถ้าไม่

สามารถทำตามข้อตกลงที่แจ้งไว้ ซึ่งควรจะทำเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ชัดเจน เพื่อการทำงานจะเป็นไปตามเป้าหมายไม่มีปัญหาขัดแย้งกันในภายหลัง ต่อเติมบ้าน “ระวังจะมีค่าใช้จ่ายบานปลาย” คำพูดนี้ บางท่านคงเคยได้ยิน และอาจกลายเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้ท่าน ไม่กล้าตัดสินใจ ซึ่งประเด็นนี้ จะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้ามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบและดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ไม่ออกนอกแผนรวมถึงเลือกช่างที่มีประสบการณ์ และฝีมือดี มาทำงาน มีการตรวจสอบ ติดตามอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น การคัดเลือกผู้รับเหมาตรงนี้ก็มีความสำคัญ ควรศึกษาพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ


ต่อเติมบ้าน สิ่งที่ควรคำนึงถึง  เพื่อนบ้านมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในการอยู่ร่วมกันของสังคม การมีเพื่อนบ้านที่ดี เพื่อนบ้านจะคอยเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลบ้านให้เราตอนเราไม่อยู่ เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำให้ภัยคุกคามต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นกับบ้านเรา ดังนั้น ในการจะก่อสร้างเพิ่มเติม ดัดแปลง ส่วนต่างๆ ทั้งในตัวบ้าน หรือนอกบ้านควรระมัดระวังไม่ไปทำให้เพื่อนบ้านเดือนร้อน

ลำบากใจ ต่อเติมบ้าน นอกจากต้องคำนึงถึงเพื่อนบ้านแล้ว ประเด็นต่อไปคือ ความถูกต้องตามหลักการทางกฎหมาย สิ่งใดทำได้ สิ่งใดทำไม่ได้ ควรตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนลงมือทำ เช่น มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ รวมถึงติดตามเรื่องว่าได้ผ่านการอนุญาตเรียบร้อยแล้วยัง เพื่อป้องกันการฟ้องร้อง บทลงโทษต่างๆ ที่จะตามมา ซึ่งตรงนี้ควรเลือกทีมงานที่สามารถผู้ดูแลท่านได้เป็นอย่าง

ดี เพื่อให้ท่านสบายใจ ไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องนี้อีก   ต่อเติมบ้าน ควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานโดยตรง เพื่อที่ท่านจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่สับสน ซึ่งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจะสามารถ แนะนำ รวมทั้งอธิบายข้อสงสัยที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อย ที่เป็นปัญหาของท่านได้ชัดเจน และตรงประเด็นมากกว่าการไปศึกษาโดยลำพัง เพราะบางทีอาจทำให้ท่านเสียเวลา รวมถึง

มีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดได้ ต่อเติมบ้าน ควรเริ่มที่ตรงไหนก่อน ปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นกับบางคน เนื่องจากบางท่านอาจมีจินตนาการต่างๆมากมาย ต้องการจะทำตรงนั้นบ้าง ต้องการจะทำตรงนี้บ้างสุดท้าย ก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี ถ้าจะทำทั้งหมด งบก็จะบานปลายไม่สามารถทำได้ ปัญหาตรงนี้ แนะนำให้ท่านเลือกสิ่งที่ท่านพอใจที่สุดก่อน เพราะการได้ทำตามความต้องการของตนเองสำเร็จแล้ว เราก็จะมีความสุข มีแรงขับเคลื่อนภายใน ทำให้สามารถที่จะทำงานเป้าหมายต่อไปสำเร็จได้ตามต้องการ


ต่อเติมบ้าน คนส่วนใหญ่ทราบดีว่า ถ้ามีการซ่อมแซม หรือมีการก่อสร้างเพิ่มเติมขยายพื้นที่ในบ้าน หรือนอกบ้าน ย่อมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และยังไม่รู้ว่าจะมากน้อยแค่ไหน ทำให้เกิดความลังเลใจ ไม่กล้าตัดสินใจ แต่อาจจะมีการวางแผนเก็บเงินก้อนสักระยะหนึ่ง เพื่อให้มีความพร้อมมากกว่านี้ ค่อยตัดสินใจทำ ซึ่งเท่ากับว่าต้องรอไปก่อนโดยอาจจะยังไม่มีกำหนดที่แน่นอน  ต่อเติมบ้าน  อีกมุมมอง

หนึ่ง อาจทำให้ท่านประหยัดเงินได้มากกว่า หมายความคือ เมื่อเวลาผ่านไป บ้านที่ท่านอยู่อาศัยในตอนนี้ ย่อมทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป ความทรุดโทรมก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆ ทำนองว่ายิ่งนาน ยิ่งเก่า เมื่อถึงตอนนั้นเงินที่คิดว่าจะเก็บไว้ซ่อมแชมแต่แรก อาจไม่เพียงพอ และบางครั้งอาจต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้น หรือ อาจจะไม่สามารถทำได้ เป็นต้น ต่อเติมบ้าน ประหยัดเงินได้ เพราะ

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน มีรูปแบบ ลวดลาย สีสันต่างๆให้เลือกมากมาย รวมถึงคุณภาพและราคาที่เข้าถึงได้ โดยที่ผู้รับเหมาจะเป็นผู้ช่วยเหลือท่าน ในการเลือกให้เหมาะสม และจะพยายามดำเนินการตามแบบที่ท่านต้องการ หรือกรณีที่มีความเสี่ยงไม่สามารถทำตามได้ ก็จะมีการชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่ควรทำ รวมทั้งเสนอทางเลือกที่ใกล้เคียงรูปแบบเดิมให้มากที่สุด เพื่อท่านได้มีโอกาสตัดสินใจอีกครั้ง

โดยคำนึงถึงงบประมาณที่ลงตัว ต่อเติมบ้าน ทำให้คุณภาพชีวิตภายในครอบครัวดีขึ้น เป็นส่วนสำคัญมาก ที่ขอกล่าวในที่นี้  เพราะอาจมีบางท่านไม่ทันได้นึกถึง ทั้งที่เป็นจุดสำคัญมาก เป็นความละเอียดอ่อน และเป็นศิลปะในการดำรงชีวิตอย่างหนึ่ง ความหมายก็คือ ถ้าทุกอย่างในบ้านลงตัว มีการแบ่งเป็นสัดส่วน มีความสมดุล สมาชิกทุกคนในครอบครัวก็จะมีการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจที่เหมาะสม เป็นครอบครัวที่อบอุ่น และเป็นภูมิต้านทานที่ดีของสังคมต่อไป

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ต่อเติมบ้าน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *