ต่อเติมบ้าน รับต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน คือการปรับดัดแปลงหรือต่อเติม เพิ่มลดหรือขยายขอบเขตบางส่วนของบ้านเพื่อมีพื้นที่ใช้สอยได้ตรงกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยมากขึ้น โดยการต่อเติมนั้น อาจเป็นการต่อเติมตั้งแต่เริ่มต้นเช่น การต่อเติมบ้านใหม่ในโครงการ เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นหรือขยายขนาดบางส่วนของบ้าน จนไปถึงการต่อเติมบ้านเดิมที่อาศัยอยู่แล้วให้ตรงความต้องการในการใช้สอยมากขึ้น อาจต่อเติมบางส่วน จนไปถึงต่อเติมแบบเพิ่มจำนวนชั้นก็ได้

ต่อเติมบ้านนั้น สิ่งที่ควรคำนึงถึงอย่างแรกๆเลยคือ ความต้องการในการต่อเติมปรับปรุงและวงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง โดยสามารถเขียนความต้องการในการต่อเติมรวมถึงซ่อมแซม ให้ผู้รับเหมาได้พิจารณาในการกำหนดราคาค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก่อน เช่นการขยายห้องครัว อาจมีการทำงานตั้งแต่ทุบกำแพงเดิม ลงรากฐาน(เสาเข็มเพิ่ม) อาจมีค่าใช้จ่ายในการทำหลังคาบางส่วน(ส่วนขยาย) นอกจากนั้นยังมีค่าปูพื้น และเมื่อได้พูดคุยกันอาจมีการแนะนำการก่อชั้นวาง(เค้าเตอร์) แทนการไปซื้อชุดครัวสำเร็จรูปเป็นต้น

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

เมื่อสอบถามราคาค่าก่อสร้างและตกลงจะทำแล้ว รับต่อเติมบ้าน ในบางครั้งยังต้องมีการไปขออนุญาตกับเจ้าพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน จึงสามารถทำการต่อเติมได้  โดยกรณีที่มีการต่อเติมบ้านครอบคลุมพื้นที่ 5 ตารางเมตรขึ้นไป หรือมีการเพิ่มหรือลดจำนวนเสา หรือคาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้บ้านมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการขออนุญาตนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรนัก แต่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าต่อเติมนั้นจะทำให้บ้านปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

การเลือกผู้รับเหมาและราคา ต่อเติมบ้าน นั้นในการปรับปรุงบ้านนั้นสามารถใช้วิธีคำนวณง่ายๆได้เช่นกรณีเลือกจ่ายผู้รับเหมาแบบจ่ายเฉพาะค่าแรง ส่วนวัสดุอุปกรณ์จัดการซื้อเอง ซึ่งวิธีนี้อาจมีการกำหนดว่าชั่วโมงการทำงานต่อวันเท่าไรหรือในขอบเขตของงานใช้ระยะเวลาเท่าไร หรืออาจเหมาทั้งหมดเพื่อให้สะดวกกับผู้รับเหมาก็ได้ โดยวิธีนี้จะมีการจ่ายเงินตามงวดงานที่ทำสำเร็จ โดยต้องมีการตกลงเบื้องต้นในการจ่ายเงิน เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

การปรับปรุงบ้านโดย ต่อเติมบ้าน นั้นสามารถทำได้ง่ายเพียงปรึกษาผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในการต่อเติมเพื่อให้ช่วยแนะนำบางอย่างที่เจ้าของบ้านอาจลืมคิดไปหรือไม่มีประสบการณ์ โดยในกรณีบ้านเก่ามาต่อเติมนั้น ควรมีการซ่อมแซมบางส่วนของบ้านที่เก่าหรือชำรุดไปพร้อมกันด้วยเลย

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร