ต่อเติมครัวหลังบ้าน

ต่อเติมครัวหลังบ้านต้องใช้งบประมาณมากน้อยแค่ไหน  ขึ้นกับขนาดห้องและการตัดสินใจของเจ้าบ้าน ตั้งแต่เรื่องฐานรากที่ควรจะต้องคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรงของทั้งส่วนที่ต่อเติมออกมารวมทั้งตัวบ้านเดิม ตามมาด้วยค่าจ้างช่างและอุปกรณ์สำหรับโครงสร้างทั่วไปของห้องครัว ได้แก่ หลังคา ผนัง พื้นห้อง หน้าต่าง เคาน์เตอร์ทำอาหาร ที่ล้างจาน รวมทั้งระบบน้ำและไฟฟ้า วิธีที่ช่วยประหยัดงบประมาณในการต่อเติมครัวหลังบ้านก็คือ เลือกแบบห้องครัวให้ตรงกับความต้องการใช้งาน เช่น ครัวสไตล์โมเดิร์นหรือครัวไทย และเลือกวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำมาติดตั้งได้ง่าย ลดขั้นตอนการทำงานของช่าง โดยที่เจ้าบ้านควรจะต้อง.ใส่ใจติดตามดูแลการทำงานของช่างค่อนข้างใกล้ชิด เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานเป็นไปตามข้อตกลง ได้ห้องครัวใหม่สำหรับใช้งานตามที่ออกแบบไว้

ต่อเติมครัวหลังบ้าน

TAGS • ต่อเติมครัวหลังบ้าน