คุณสมบัติเด่นของช่างที่มารับงาน ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้านให้เป็นสองชั้น  ไม่ต้องมีการรื้อโครงสร้างเดิมของบ้าน  เป็นการเพิ่มให้บ้านมีพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการต่อเติมมาจากของเดิมที่มีอยู่  หากคุณกำลังมองเห็นว่าบ้านนั้น  ยังขาดพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ทำการว่าจ้างผู้รับเหมา  ให้เข้ามาดูพื้นที่ที่เราต้องการต่อเติม  จากนั้นออกแบบในส่วนที่ต้องการ  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะกับงบประมาณที่มีอยู่  อาจมีการนำกระจกมาใช้ด้วย  เพื่อให้สามารถมองเห็นวิว  ให้มีแสงส่องมาโดยอัตโนมัติ  อาจจะใช้ม่านไม้ไผ่ติดหน้าต่างไว้  ดึงลงมาเมื่อมีแสงแดดที่แรงเกินไป  อีกทั้งยังกันความร้อนอีกด้วย

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ต่อเติมบ้าน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร