คุณสมบัติเด่นของช่างที่มารับงาน ต่อเติมบ้าน

มีแรงงานคนปริมาณที่เหมาะสมพอกับงานต่อเติมบ้านนั้นๆ มีรถรับส่งวัสดุ คนงาน มีเงินทุนหมุนเวียนในการทำงาน ต้องมีประสบการณ์หรือผลงานและมีฝีมือดี

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ต่อเติมบ้าน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร