ต่อเติมบ้าน รับต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน คือการปรับดัดแปลงหรือต่อเติม เพิ่มลดหรือขยายขอบเขตบางส่วนของบ้านเพื่อมีพื้นที่ใช้สอยได้ตรงกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยมากขึ้น โดยการต่อเติมนั้น อาจเป็นการต่อเติมตั้งแต่เริ่มต้นเช่น การต่อเติมบ้านใหม่ในโครงการ เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นหรือขยายขนาดบางส่วนของบ้าน จนไปถึงการต่อเติมบ้านเดิมที่อาศัยอยู่แล้วให้ตรงความต้องการในการใช้สอยมากขึ้น อาจต่อเติมบางส่วน จนไปถึงต่อเติมแบบเพิ่มจำนวนชั้นก็ได้

ต่อเติมบ้านนั้น สิ่งที่ควรคำนึงถึงอย่างแรกๆเลยคือ ความต้องการในการต่อเติมปรับปรุงและวงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง โดยสามารถเขียนความต้องการในการต่อเติมรวมถึงซ่อมแซม ให้ผู้รับเหมาได้พิจารณาในการกำหนดราคาค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก่อน เช่นการขยายห้องครัว อาจมีการทำงานตั้งแต่ทุบกำแพงเดิม ลงรากฐาน(เสาเข็มเพิ่ม) อาจมีค่าใช้จ่ายในการทำหลังคาบางส่วน(ส่วนขยาย) นอกจากนั้นยังมีค่าปูพื้น และเมื่อได้พูดคุยกันอาจมีการแนะนำการก่อชั้นวาง(เค้าเตอร์) แทนการไปซื้อชุดครัวสำเร็จรูปเป็นต้น

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

เมื่อสอบถามราคาค่าก่อสร้างและตกลงจะทำแล้ว รับต่อเติมบ้าน ในบางครั้งยังต้องมีการไปขออนุญาตกับเจ้าพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน จึงสามารถทำการต่อเติมได้  โดยกรณีที่มีการต่อเติมบ้านครอบคลุมพื้นที่ 5 ตารางเมตรขึ้นไป หรือมีการเพิ่มหรือลดจำนวนเสา หรือคาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้บ้านมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการขออนุญาตนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรนัก แต่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าต่อเติมนั้นจะทำให้บ้านปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

การเลือกผู้รับเหมาและราคา ต่อเติมบ้าน นั้นในการปรับปรุงบ้านนั้นสามารถใช้วิธีคำนวณง่ายๆได้เช่นกรณีเลือกจ่ายผู้รับเหมาแบบจ่ายเฉพาะค่าแรง ส่วนวัสดุอุปกรณ์จัดการซื้อเอง ซึ่งวิธีนี้อาจมีการกำหนดว่าชั่วโมงการทำงานต่อวันเท่าไรหรือในขอบเขตของงานใช้ระยะเวลาเท่าไร หรืออาจเหมาทั้งหมดเพื่อให้สะดวกกับผู้รับเหมาก็ได้ โดยวิธีนี้จะมีการจ่ายเงินตามงวดงานที่ทำสำเร็จ โดยต้องมีการตกลงเบื้องต้นในการจ่ายเงิน เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

การปรับปรุงบ้านโดย ต่อเติมบ้าน นั้นสามารถทำได้ง่ายเพียงปรึกษาผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในการต่อเติมเพื่อให้ช่วยแนะนำบางอย่างที่เจ้าของบ้านอาจลืมคิดไปหรือไม่มีประสบการณ์ โดยในกรณีบ้านเก่ามาต่อเติมนั้น ควรมีการซ่อมแซมบางส่วนของบ้านที่เก่าหรือชำรุดไปพร้อมกันด้วยเลย

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน รับต่อเติมบ้าน ช่างต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน คือพฤติกรรมส่วนใหญ่ของผู้คนโดยทั่วไปแล้ว เมื่อมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น หรือมีปริมาณสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น หรือต้องการสัมผัสกับสิ่งใหม่ ๆ ที่เพิ่มเติม หรือต้องการใช้สอยพื้นที่ด้วยจุดประสงค์ของความจำเป็น  ต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยก็มักเป็นอีกทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียว โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่กำลังมีความต้องการอยากได้บ้านใหม่ แต่ค้นพบว่าการยกระดับที่อยู่อาศัยเดิมให้มีความน่าอยู่ น่าอภิรมย์ยิ่งขึ้น ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าการหาซื้อบ้านหลังใหม่ ในทำเลที่ต่างออกไป และยังคงได้อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความผูกพัน รวมถึงบางกรณียังช่วยประหยัดงบประมาณ หรือแม้กระทั่งยังอาจจะได้ปริมาณพื้นที่รวม ของพื้นที่ใช้สอยที่ผนวกกับบ้านเดิม รวมแล้วมากกว่าแผนซื้อบ้านหลังใหม่อีกด้วย ต่อเติมบ้านคืออะไร การต่อเติมบ้าน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร คำว่า “ต่อเติม” จะใช้เป็นคำว่า “ดัดแปลง” ซึ่งมีความหมายว่า “การเปลี่ยนแปลง การต่อเติม  การเพิ่ม-ลด หรือการขยายเพิ่มเติมทั้งลักษณะ รูปทรง ขอบเขต สัดส่วน น้ำหนัก ไปจนถึงเนื้อที่ของโครงสร้างอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในอาคาร ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วมีความแตกต่างและผิดไปจากเดิม”

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

รับต่อเติมบ้านโดยไม่ต้องขออนุญาต ทั้งนี้หากมีการต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าของบ้านอาจมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีตั้งแต่การปรับไปจนถึงการจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ( อัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน, ปรับไม่เกิน 60,000 บาท ) แต่อย่าเพิ่งกังวลไป เพราะบางกรณีเจ้าของบ้านสามารถต่อเติมที่อยู่อาศัยของตนเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตก่อน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 กรณีดังต่อไปนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงส่วนใดก็ตามในบ้าน ที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นโครงสร้างของอาคาร ใช้วัสดุเดิม หรือ วัสดุชนิดใดก็ตามที่ไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้างเดิม เกินกว่า 10% ขึ้นไป

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

2.การขยายหรือลดพื้นที่ของหลังคา ต้องไม่เกินกว่า  5 ตารางเมตร  และไม่มีการเพิ่มหรือลด จำนวนของคานหรือเสา
3.การขยายหรือลดพื้นที่ของชั้น ต้องไม่เกิน 5 ตารางเมตร และไม่มีการเพิ่มหรือลด จำนวนของคานหรือเสา
4.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคาร โครงสร้างที่ไม่ใช่คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง และ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ซึ่งต้องใช้วัสดุเดิมในการต่อเติม
5.ต่อเติมขยายขอบเขต แบบ หรือ เนื้อที่ส่วนใดก็ตามในบ้าน ที่ไม่ใช่โครงสร้างของอาคารการเปลี่ยนแบบ หรือสไตล์ของพื้นที่เล็ก ๆ ซึ่งอยู่ภายในบ้าน และไม่ก่อให้เกิดน้ำหนักเพิ่ม สรุปแล้ว ต่อเติมบ้าน คือการ เปลี่ยน ดัดแปลง เพิ่ม และ ลด องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่เจ้าของบ้าน แต่การต่อเติมนั้นหากจะให้มั่นใจที่สุดว่าไม่ขัดต่อข้อกฏหมาย ก็ควรมีการขออนุญาตก่อน เพื่อไม่ให้กลายเป็นความผิด และโดนบทลงโทษในภายหลัง นอกเสียจากต่อเติมนั้นจะอยู่ในข้อกำหนดทั้ง 5 ข้อที่สามารถทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้หน่วยงานใดทราบ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ต่อเติมบ้าน ช่างต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน รับต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน อย่างที่ทราบกันดีว่าก่อนต่อเติมที่ดี  ควรมีการคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายให้ถูกต้องเสียก่อน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดตามมา และนำไปสู่บทลงโทษทั้งจำคุก เสียค่าปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ หากย้อนความภายหลังแล้วพบว่ามีการลักลอบต่อเติม โดยไม่ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทราบไว้ล่วงหน้า ไปจนถึงเมื่อตรวจสอบแล้วพบเห็นมีการต่อเติมที่ผิดต่อข้อกฎหมาย ปรากฏอยู่อย่างชัดเจน ก็ต้องมีการรื้อแก้ไขกันใหม่  แต่อย่างไรก็ตาม การต่อเติมบ้าน ก็ไม่ได้มีเพียงกฎหมายอย่างเดียวที่ต้องพึงระวัง เพราะยังมีปัจจัยอื่น ๆ ด้วยเช่นกันที่เจ้าของบ้านควรรับทราบเอาไว้เพื่อไม่ให้มีปัญหาใหญ่ตามมาในภายหลัง

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

เรื่องควรรู้ก่อนต่อเติมบ้าน
1.ความลงตัวของดีไซน์บ้าน แน่นอนว่าดีไซน์บ้านในแต่ละหลังนั้น ล้วนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ตามการออกแบบของสถาปนิกที่กำหนดไว้แล้วอย่างลงตัว เพราะฉะนั้นการต่อเติมเพิ่มเติมในภายหลังควรจะมีการ วางแผน และออกแบบมาให้เข้ากับบ้านหลังเดิมได้อย่างเหมาะสม ไม่ใช่ว่ามัวแต่คำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยจนเมื่อทำเสร็จออกมาแล้ว รูปลักษณ์ของบ้านเก่ากับบ้านใหม่มีการตัดกันอย่างชัดเจน ซึ่งถ้าผลลัพธ์ออกมาแล้วทำให้บ้านดูไม่สวยงาม ก็จะส่งผลให้โอกาสการขายบ้านเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น หากต้องการจะย้ายถิ่นฐาน

2.โครงสร้างของอาคารการต่อเติมดัดแปลงบ้านไม่ใช่ว่าจะสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามใจชอบ เพราะทุก ๆ กระบวนการล้วนต้องดำเนินไปตามโครงสร้างความเป็นจริงของบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้บ้านมีโครงสร้างที่ทรุดโทรมลงและนำไปสู่การพังทลายในเวลาต่อมา ยกตัวอย่างเช่น การยกระดับจากบ้าน 1 ชั้นไปเป็นบ้าน 2 ชั้น ซึ่งไม่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ ก็จะสร้างอีกชั้นหนึ่งทับลงไปได้ เพราะจำเป็นต้องมีการรื้อบ้านหลังเก่าออก และทำโครงสร้างใหม่สำหรับรองรับน้ำหนักบ้านสองชั้นได้ เป็นต้น

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

3.คำนึงถึงผลกระทบต่อเพื่อนบ้านด้วย การสร้างสัมพันธ์ระหว่างข้างบ้านนับเป็นเรื่องที่ควรกระทำแต่แรกเริ่ม เพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปได้อย่างมีความสุข โดยไม่มีความบาดหมางต่อกัน ซึ่งก่อนจะก่อสร้างทุกครั้งควรจะคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาด้วยว่า มันมีผลกระทบต่อเพื่อนบ้านหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หลังคา ที่อาจมีการต่อเติมจนยื่นเลยเข้าไปในเขตของบ้านข้าง ๆ และเมื่อมีฝนตกลงมา น้ำฝนก็จะไหลลงไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนบ้าน นอกจากนี้ในข้อกฎหมายยังระบุด้วยว่า เจ้าของบ้านต้องมีการแจ้งให้บ้านข้างเคียงรับทราบ เเละต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายบ้านข้างเคียงนั้นก่อน เมื่อต้องต่อเติมบ้านจนชิดเเนวเขตที่ดิน

ทางที่ดีก่อนรับต่อเติมบ้านควรมีการปรึกษา วางแผน ขอคำแนะนำ กับ วิศวกรก่อสร้าง เพื่อเป็นการลดปัญหาที่อาจตามมาในอนาคต และยังเป็นการสร้างความเหมาะสมของบ้านให้ผลลัพธ์ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกด้วย เพราะบ่อยครั้งที่เรามักเห็นเจ้าของบ้านใจร้อนและอยากให้บ้านออกมาในลักษณะตามใจตนเองมากจนเกินไป และเป็นเหตุทำให้ท้ายที่สุดต้องมาตามแก้ไขกันใหม่อีกครั้ง ซึ่งนับเป็นการใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองบานปลายอย่างมาก

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ต่อเติมบ้าน รับต่อเติมบ้าน ช่างต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน สำหรับผู้ที่อยู่บ้านหลังเดิมไปนาน ๆ และรู้สึกอยากจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกใหม่ ๆ ให้กับการอยู่อาศัยภายในตัวบ้าน ต่อเติมนับเป็นทางเลือกที่ดี รองรับได้หลากหลายจุดประสงค์ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่อยากจะเปลี่ยนทั้งลุค และบรรยากาศใหม่ให้กับตัวบ้านหลังเก่า หรือต้องการให้สามารถใช้สอยพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการหาแนวทางเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของความนิยม ก็จะมีส่วนช่วยให้เกิดไอเดียและเชื่อมโยงกับความต้องการได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่ารูปแบบที่ผู้คนพากันนิยมทำกันนั้น ย่อมที่จะได้ผ่านบทพิสูจน์มาแล้วว่า เป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์และมีข้อดีอันน่าสนใจ

ต่อเติมบ้านที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
1.ต่อเติมหลังบ้าน นับเป็นการต่อเติมบ้านอย่างแรกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด  โดยเฉพาะในกลุ่มบ้านจัดสรรซึ่งมีห้องครัวอยู่ภายในบ้าน แต่ตามการใช้งานในความเป็นจริงแล้ว การนำห้องครัวไว้ภายในบ้านดูจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นัก เนื่องจากคราบน้ำมันจะเกาะไปทั่วห้อง รวมถึงยังอาจส่งกลิ่นเหม็นกระจายไปทั่วบ้านด้วย และด้วยเหตุนี้บ้านหลาย ๆ หลัง จึงนิยมต่อเติมพื้นที่หลังบ้านเพื่อทำเป็นห้องครัวสำหรับทำกับข้าว เพื่อให้สามารถประกอบอาหารได้อย่างสะดวกคล่องตัว และแน่นอนว่ามักจะตามมาด้วยรสชาติอาหารที่ดี ถึงรสถึงเครื่องนั่นเอง

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

2.ต่อเติมข้างบ้าน เป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่มีบ้านหลังเล็ก และต้องการขยายพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเพิ่ม โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นการแต่งเติมขยายพื้นที่จากห้องรับแขกในด้านหน้าไปยังด้านข้าง เพื่อให้บ้านดูมีความกว้างมากขึ้น อีกทั้งในพื้นที่ของห้องรับแขกยังเป็นส่วนที่ใช้สอยได้หลากหลาย และยังรองรับกรณีเมื่อมีแขกมาเยี่ยมบ้านหลายคนได้อีกด้วย

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

3.ต่อเติมหน้าบ้าน บางครั้งแม้พื้นที่หน้าบ้านจะดูโล่ง ๆ ไม่น่ามีอะไรให้แต่งเติม แต่หากมีเหตุจำเป็นก็ควรจะต้องมีการต่อเติมบ้าน ซึ่งมีหลายลักษณะการใช้งานที่เหมาะกับการใช้พื้นที่ส่วนด้านหน้าของบ้าน โดยเฉพาะสำหรับในอาคารแถวที่มีพื้นที่หน้าบ้านน้อย  ซึ่งต่อเติมหน้าบ้านที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ การทำหลังคาเพื่อทำที่จอดรถ และหลังคากันสาด เพื่อป้องกันไม่ให้แสงแดดและฝน สาดเข้ามากระทบทำลายสีของรถ และสิ่งของ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในบริเวณหน้าบ้านให้เสียหายได้ ต่อเติมพื้นที่ภายในบ้าน เมื่อสัดส่วนพื้นที่ต่าง ๆ ภายในห้องเริ่มดูกะทัดรัดไม่เพียงพอต่อการใช้สอย บางครั้งอาจไม่จำเป็นต้องถึงกับต่อเติมสร้างห้องใหม่แต่อย่างใด  ซึ่งอาจแก้ไขได้โดยการทุบผนังห้องเพื่อ

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

เพิ่มพื้นที่รวมห้องเป็นห้องเดียว หรือถ้าหากห้องนั้นมีความกว้างมากจนเกินไป และต้องการจะแบ่งพื้นที่ให้มีห้องมากขึ้น ก็สามารถทำได้ด้วยการกั้นห้องด้วยผนังสำเร็จรูป หรือก่อกำแพงเพิ่มเป็นต้น แต่ทั้งนี้การเลือกใช้วัสดุผนังกั้นจะต้องคำนึงถึงผลกระทบน้ำหนักโครงสร้าง และการมีคานรองรับด้วยเป็นสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะนิยมเลือกใช้วัสดุมวลเบา อย่างไรก็ตามยังมีความนิยมแต่งบ้านอีกหลายแนวทาง แต่โดยหลักใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในส่วนเหล่านี้ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเจ้าของบ้านแต่ละหลัง โดยหากรับต่อเติมบ้านได้อย่างลงตัวแล้วล่ะก็  บ้านจะได้รับอรรถรสของไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนภาพรวมทั้งหมดของบ้านได้เลยทีเดียว

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ต่อเติมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน รับต่อเติมบ้าน ช่างต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน ไม่ว่าใครหากเป็นไปได้ ก็ล้วนอยากจะต่อเติมเพิ่ม ให้ที่อยู่อาศัยของตนมีความน่าอยู่มากขึ้น เพราะการที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว่าเดิม ย่อมเป็นเรื่องดีสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันในบ้านของเรา ต่อการทำกิจวัตรต่าง ๆ ที่สามารถทำได้เต็มที่มากขึ้น

แต่อย่างไรก็ตามการต่อเติมก็จำเป็นต้องใช้งบประมาณ ซึ่งแบบการต่อเติมบางลักษณะก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นหากคิดจะทำแล้วก็ต้องทำให้ออกมาดีไปเลย โดยไม่ต้องกังวลหรือประสบกับปัญหาที่อาจตามมาในภายหลังอย่างไม่คาดคิดได้

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

ลักษณะต่อเติมบ้านที่ดี มีด้วยกันดังต่อไปนี้
1.การรับต่อเติมบ้าน โดยคำนึงถึงโครงสร้างเป็นหลัก การต่อเติมไม่ว่าจะทำเพื่ออะไรก็ตาม หากไม่ได้มีจุดประสงค์ในการซ่อมแซมหรือยกระดับโครงสร้างของอาคารโดยตรง ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเข้าไปแทรกแซงหรือแก้ไขในส่วนที่มีไว้สำหรับรับน้ำหนัก ไม่ว่าจะ เสา หรือ คานรับ เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้อย่างไม่ถูกต้อง ก็อาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของอาคารในภายหลังได้  รวมไปถึงการต่อเติมห้องในบริเวณชั้นบน ที่การต่อเติมนั้นจะต้องคำนึงถึงความสามารถ สำหรับการรับน้ำหนักของโครงสร้างด้วย เพราะจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับเสาและคาน ทางที่ดีหากไม่จำเป็นควรเปลี่ยนมาต่อเติมในบริเวณชั้นล่างแทนจะดีที่สุด ( นอกเสียจากจะเป็นโครงสร้างที่ออกแบบมาให้รองรับไว้อยู่แล้ว )

2.ต่อเติมบ้านตามหลักฮวงจุ้ย สำหรับผู้ที่มีความเชื่อในศาสตร์ฮวงจุ้ย  ซึ่ง ศาสตร์ฮวงจุ้ย เชื่อกันว่าเป็นศาสตร์ที่ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต ทั้ง เพิ่มพลังบวก ขจัดพลังด้านลบ รวมถึงช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่เจ้าของบ้านในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ถ้าหากสิ่งนั้น ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ศาสตร์นี้ได้ระบุเอาไว้ การต่อเติมก็เช่นเดียวกัน โดยการต่อเติมบ้านตามหลักฮวงจุ้ยนั้นมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายวิธี เราจึงขอยกตัวอย่างข้อที่น่าสนใจมานำเสนอดังต่อไปนี้

-การเลือกทิศการต่อเติมยื่นไปยังทิศใต้  ช่วยเสริมเกียรติยศและความน่าเคารพนับถือในสังคม

-การเลือกทิศการต่อเติมยื่นไปยังทิศเหนือ  รอดพ้นแคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่าง ๆ ที่เข้ามาในบ้าน

-การเลือกทิศการต่อเติมยื่นไปยังทิศตะวันออก ช่วยเกื้อหนุนการค้าการธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง

-การเลือกทิศการต่อเติมยื่นไปยังทิศตะวันตก – เพิ่มโชคลาภ รวมไปถึงความร่มเย็นเป็นสุขของคนในบ้าน

3.ต่อเติมบ้านให้ถูกกฎหมาย ถือเป็นส่วนที่ เจ้าของบ้านควรจะให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับตัวเจ้าของบ้านเอง ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ปรับ จำคุก ไปจนถึงทั้งจำทั้งปรับเลยทีเดียว นอกจากนี้เมื่อโดนร้องเรียน และเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพบว่ามีความผิดจริง เจ้าของบ้านก็ต้องมาปรับแก้ต่อเติมใหม่ให้ถูกกฎหมาย กลายเป็นเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเพิ่มโดยใช่เหตุ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะต่อเติมบ้านควรศึกษาข้อกฎหมายให้ดีเสียก่อน

โพสท์ใน ต่อเติมบ้าน | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ต่อเติมบ้าน ช่างต่อเติมบ้าน รับต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน คุณเคยเดินทางผ่านเขตก่อสร้างที่มีต่อเติมบ้านหรืออาคาร แล้วเกิดสงสัยไหมว่าเพราะเหตุใดพวกเขาจึงทำอย่างนั้น  บ้านบางหลังต่อเติมและปรับปรุงความแข็งแรงซ่อมแซม แต่ทว่าบ้านบางหลังก็ยังอยู่ในสภาพที่ดี หรือดูยังทนทานใช้งานได้อีกนานหลายสิบปี ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แล้วเหตุใดเจ้าของบ้านจึงต้องการที่จะควักเงินลงทุนมาใช้จ่ายกับเรื่องเหล่านี้ โดยเราจะพาคุณผู้อ่านไปศึกษากันว่า เพราะเหตุใดในบางครั้งเจ้าของบ้านจึงต้องมีการต่อเติมบ้านของตนเอง ซึ่งพวกเขามีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่

แท้ที่จริงแล้วสำหรับวัตถุประสงค์รับต่อเติมบ้านนั้น แต่ละคนก็ล้วนมีเหตุผลที่ต่างกันออกไป และมักเป็นเหตุจำเป็นเสียมากกว่า โดยสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ต่อเติมบ้านมีดังต่อไปนี้

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

1.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวบ้าน ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นกับบ้านที่มีอายุมาก ใช้โครงสร้างเดิมมานานตั้งแต่สมัยอดีต จนเมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีก็ทำให้บ้านเกิดความทรุดโทรม หรือบางกรณีอาจเกิดจากภัยธรรมชาติทั้งแผ่นดินไหวและดินทรุด ซึ่งมีผลเสียหายโดยตรงต่อโครงสร้างของบ้าน โดยเฉพาะ กำแพง เสา หรือคาน อันเป็นส่วนที่มีไว้สำหรับรองรับน้ำหนัก หรือแม้ไม่ปรากฏร่องรอยความเสียหายใด ๆ แต่สำหรับการผ่านระยะเวลาใช้งานมานาน ก็มักเป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านเกิดข้อกังวลใจ

2.ต่อเติมเพื่อประกอบการพาณิชย์ มีหลายรายเลยทีเดียวที่ต้องการจะเปลี่ยนบ้านของตน ให้กลายเป็นกึ่งร้านค้าพาณิชย์ เพื่อให้สามารถหารายได้  โดยไม่ต้องไปเช่าที่หรือซื้อพื้นที่อื่นเพิ่ม ไม่ว่าจะทำเป็น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของชำ ฟิตเนส หรือแม้แต่ การทำเป็นโรงงานผลิตขนาดเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการต่อเติมในบริเวณด้านหน้าบ้าน ทั้งการทำหลังคาและทำพื้นที่ต่อเติมห้อง

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

3.ต่อเติมเพื่อรองรับการใช้สอยส่วนตัวที่เพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การต่อเติมหลังบ้านสำหรับใช้ทำอาหาร เนื่องจากการทำอาหารภายในบ้านจะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วทุกห้อง รวมถึงยังเป็นพาหะนำเชื้อโรคจากขยะและสัตว์อีกมากมาย ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการต่อเติมพื้นที่หลังบ้านให้กลายเป็นห้องครัวแทน นอกจากนี้ยังมีการสร้างห้องทำงาน ตั้งแต่งานช่าง หรือ ออฟฟิศขนาดย่อม เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนห้องอื่น ๆ ภายในบ้าน ไปจนถึงการต่อเติมระเบียงไว้สำหรับชมวิวทัศนียภาพรอบ  ๆ บ้าน ทั้งในยามเช้าและเวลากลางคืนเป็นต้น

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

4.เพื่อเพิ่มพื้นที่และแบ่งพื้นที่ ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดในบ้านจัดสรร หรือ บ้านแบบทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ตามความเหมาะสมไว้แล้ว แต่เนื่องจากในบางรายอาจมีความจำเป็นต้องการมีที่จอดรถเพิ่ม หรือเพิ่มพื้นที่สำหรับรองรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการเพิ่มพื้นที่นั้นจะทำได้โดยการทุบกำแพงผนัง ระหว่าง 2 ห้องให้รวมกันเป็นห้องเดียว หรือการแบ่งโซน ด้วยการก่อกำแพงแบ่งพื้นที่เป็น 2 ห้องไว้สำหรับรองรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนเป็นจำนวนมากได้ เป็นต้น

โดยแต่ละวัตถุประสงค์ในต่อเติมบ้านทั้งหมด เจ้าของบ้านสามารถเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับงบประมาณและลักษณะการใช้งานที่เพียงพอได้ ซึ่งจะมีตั้งแต่ระดับงบประมาณที่ย่อมเยาว์ ไปจนถึงการต่อเติมที่มีการเลือกใช้วัสดุเกรดสูงรวมไปถึงค่าตกแต่ง เพื่อให้ได้ตามแบบที่ต้องการ

TAGS • ต่อเติมบ้าน • รับต่อเติมบ้าน • ช่างต่อเติมบ้าน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น